Andre faglige spørgsmål

SEND

SEND er Samarbejdsorganet for Efteruddannelse af Nordiske Dommere.

SEND blev stiftet i 1989 og afholder hvert år et til tre seminarer vekslende steder i Norden. Det har indtil nu været almindelige processeminarer, seminarer om lederskab og dommerrolle og overretsseminarer.

Normalt deltager cirka 10 dommere fra hvert land. Island deltager dog ikke altid og sender i praksis ikke så mange.

I beretningsperioden er afholdt processeminar den 29. august - 1. september 2000 i Helsinki og lederskabsseminar den 4. - 6. oktober 2000 i Moss samt et overretsseminar den 10. - 12. juni 2001 i Vaasa. Flere af foreningens medlemmer har deltaget i seminarerne. I august 2001 afholdes et processeminar i Helsingør og i 2002 afholdes et lederskabsseminar, ligeledes i Danmark. På grund af Nordisk Juristmøde i Helsinki i august 2002 afholdes kun det ene seminar dette år.

Dommerforeningen deltager i arbejdet i SEND's bestyrelse og opfordrer til, at medlemmerne melder sig til seminarerne. Deltagelse giver stort udbytte, fordi man hører nye synspunkter på, hvad man troede var velkendte problemstillinger. Samtidig er de andre nordiske retssystemer så tæt på det danske, at nye ideer umiddelbart kan overføres til danske forhold. Der lægges vægt på seminarernes sociale indhold, og deltagelse giver god mulighed for at knytte forbindelse til kolleger i de andre lande.