Årsregnskab 2000/2001

Indtægter:

2000/2001

1999/2000

Kontingenter

232.400,00

225.400,00

Renter

24.340,29

16.307,25

Tilskud

64.000,00

32.000,00

 

__________

__________

Indtægter i alt

320.740,29

273.707,25

Udgifter:

Årsmødet

138.154,39

84.316,50

Bestyrelsen

34.443,08

23.106,00

Årsberetning

15.698,35

12.450,00

Dommer-
union m.m.

8.961,15

7.764,00

Kontorhold m.m.

7.901,63

3.480,00

 

_________

_________

Udgifter i alt

205.158,60

131.116,60

Årets resultat

115.581,69

Formueopgørelse:

Beholdning pr. 31. juli 2000

 

598.745,25

Beholdning pr. 31. juli 2001:

Checkkonto

394.326,94

Obligationer til pålydende

320.000,00

714.326,94

(kursværdi af obl. 322.592,- kr.)

_________

_________

   

115.581,69


Da udgifterne i forbindelse med udgivelsen af festskriftet var mindre end indtægterne, er det på opsparingskontoen indestående restbeløb blevet tilbagebetalt bidragsyderne i forhold til deres bidrag.
København, den 6. august 2001.

H. Fog-Petersen


Jeg har revideret ovenstående regnskab. Regnskabet er afstemt med bogføringen med tilhørende bilag.
Beholdningernes tilstedeværelse er dokumenteret gennem forevisning af kontoudskrifter og depotudskrifter. Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.
København, den 6. august 2001.

Holger Skovsborg