Årsmøder

Årsmødet 2000 afholdtes fredag den 3. og lørdag den 4. november 2000 på Hotel Nyborg Strand, Nyborg.

I tilknytning til årsmødet afholdtes torsdag den 2. november 2000 møde for byretsdommerne. Repræsentanterne for byretsdommerne i Domstolsstyrelsens bestyrelse - Birgitte Holmberg Pedersen og Vagn Kastbjerg - og i Dommerudnævnelsesrådet - Mona Nielsen (tidligere Kastrup) - redegjorde for arbejdet i bestyrelsen og rådet.

Kandidaterne til byretsdommerhvervene i Domstolsstyrelsens bestyrelse og i Dommerudnævnelsesrådet havde lejlighed til at præsentere sig.

På generalforsamlingen fredag den 3. november 2000 var der nyvalg til formandsposten, idet Jes Schiøler ikke ønskede genvalg. Bestyrelsen foreslog Henrik Linde som formand. Henrik Linde blev valgt som Dommerforeningens nye formand.

Samme dag afholdtes valg af byretsdommerrepræsentanter i henholdsvis Domstolsstyrelsens bestyrelse og i Dommerudnævnelsesrådet.

Kandidaterne til bestyrelsen var Finn Morten Andersen, Ingrid Thorsboe og Vagn Kastbjerg, og stemmerne fordelte sig således: 118, 132 og 242. Vagn Kastbjerg genvalgtes dermed som medlem af Domstolsstyrelsens bestyrelse, Ingrid Thorsboe valgtes til suppleant for Vagn Kastbjerg og Finn Morten Andersen til suppleant for Birgitte Holmberg Pedersen.

Kandidater til Dommerudnævnelsesrådet var Mona Nielsen og Flemming Schønnemann, og stemmerne fordelte sig således: 102 og 68. Mona Nielsen genvalgtes dermed som medlem af Dommerudnævnelsesrådet og Flemming Schønnemann genvalgtes som suppleant.

I anledning af Den Danske Dommerforenings 100 års jubilæum uddeltes paraplyer med påtryk, som desværre ikke kunne blive som påtænkt - nemlig med det nye logo.

Fredag eftermiddag den 3. november 2000 havde formanden for Retsplejerådet, højesteretsdommer Poul Sørensen, og formanden for Domstolenes Strukturkommission, landsretspræsident Bjarne Christensen, lejlighed til at redegøre for status med hensyn til blandt andet instansfølge og struktur. Efterfølgende var der gruppedrøftelser.

I forbindelse med festmiddagen fredag aften motiverede og overrakte formanden foreningens jubilæumsrejselegat på 10.000 kr. til Jørgen Rønnow.

Lørdag den 4. november 2000 kl. 10.00 holdt chefredaktør Tøger Seidenfaden foredrag om betænkelighederne ved udstrakt anvendelse af folkeafstemninger set i lyset af de seneste folkeafstemninger om EU-forhold.

Årsmøde 2001
Årsmødet 2001 afholdes fredag den 26. og lørdag den 27. oktober 2001 på Hotel Hvide Hus i Aalborg.

Årsmøde 2002
Årsmødet 2002 afholdes fredag den 4. og lørdag den 5. oktober 2002 på Hotel Scanticon Comwell i Kolding.

Årsmøde 2003
Årsmødet 2003 afholdes fredag den 10. og lørdag den 11. oktober 2003 på Hotel Nyborg Strand.

Årsmøde 2004
Årsmødet 2004 afholdes fredag den 29. og lørdag den 30. oktober 2004 på Hotel Nyborg Strand.