Brev af 19. december til Justitsministeren

Dato: 19. december 2014

Justitsminister Mette Frederiksen Slotsholmsgade 10 1216 København

Kære Mette Frederiksen.

 

I den netop indgåede aftale om domstolenes budget for de næste 4 år er der ikke afsat ekstra midler til sikkerhed.

Efter den tragiske episode i september i år i Københavns Byret, var den daværende justitsminister Karen Hækkerup og alle retsordførere ude i medierne  og love hjælp til domstolene, så en sådan episode ikke kunne gentages. På Dommerforeningens årsmøde i slutningen af oktober gentog de fremmødte medlemmer af Retsudvalget de positive udmeldinger, og efterfølgende har du i et møde med min næstformand og mig lovet at komme os til hjælp. Sådan opfattede vi i hvert fald mødet.

Vi havde på denne – samlede - baggrund en klar fornemmelse af, at  blev vore ønsker om øget sikkerhed til noget.

I dagens medier udtaler Trine Bramsen, at der forhandles på livet løs om sikkerheden inden for 4 årsrammen. Jeg går ud fra, at Trine skal være talsmand for forligspartierne bag finansloven. Jeg har skrevet til Trine, at jeg ikke er bekendt med nogen forhandlinger, og at det med sikkerhed inden for 4 årsrammen ikke giver nogen mening.

For det første er der - mig bekendt-  ikke aktuelle forhandlinger i gang om sikkerheden. Der arbejdes på en bekendtgørelse, men ingen i vores system har reelt hørt noget, siden vi den 1. november i år sendte domstolenes samlede liste om sikkerhed til Justitsministeriet. For det andet er domstolenes 4 års finansaftale det årlige budget ganget med 4 justeret med en mindre procentuel besparelse. Enhver ved, at domstolenes budget, der i forvejen er meget snævert, er så lovbundet, at man ikke kan finde ekstra penge til det mandskab, som er nødvendigt for at højne sikkerheden. De ekstra ressourcer til en ny landsretsbygning og ekstra ressourcer til landsretterens sagsbehandling  - begge dele er vi meget glade for - blev jo netop lagt oveni!

Dommerforeningens  ønske om adgangskontrol ved indgangen til domstolene,  som vi kender den bl.a. fra Sverige, har fået opbakning fra et enigt domstolssystem. Domstolsstyrelsen fremsendte den 1. november 2014 til Justitsministeriet en detaljeret liste over, hvad der skulle til for at kunne iværksætte adgangskontrol ved indgangen til Danmarks domstole. Det er en liste, som er godkendt af retspræsidenterne, samtlige personaleorganisationer og Domstolsstyrelsens bestyrelse.

Domstolene har naturligvis ikke forholdt sig passive siden ulykken i september. Udover et intenst arbejde med den liste, vi har sendt til ministeriet, har landets retter lokalt gjort meget for at øge sikkerheden. Alle de gode tiltag kan bare ikke forhindre ulykker som den i september.

Ministeriet arbejder for tiden  på bekendtgørelsen om ikrafttræden af retsplejelovens § 27 a, stk. 1., der giver retspræsidenterne adgang til visitation af rettens besøgende. Hvis der ikke tilføres ekstra midler til mandskab, er det ikke muligt at etablere adgangskontrol i hverdagen. På den baggrund vil det ikke være i orden at sætte retsplejelovens § 27a, stk. 1 i kraft, idet man hermed lægger et helt umuligt ansvar på retspræsidenterne.

 

Med venlig hilsen

Mikael Sjöberg