Brev til Folketingets Retsudvalg vedr. politiforliget

Dato: 10. november 2008

Formanden
Københavns Byret
Domhuset, Nytorv
1450 København K
Tlf. 33 44 82 76

København, den 10. november 2008

Kære medlem af retsudvalget

Ved det nyligt indgåede politiske forlig blev politiet tilført knap 850 millioner kr., som er øremærket øget synlighed i gadebilledet og bedre opklaring af villaindbrud og bandekriminalitet. Betjentene skal ikke mere udføre kontorarbejde, idet der ansættes yderligere 250 HK'ere. Selve politistyrken skal også udvides gradvist over en årrække; alt sammen for at opklare flere forbrydelser. Det er et resultat af, at Folketinget ikke synes, at politireformen har virket hurtigt nok og godt nok.

Det er imidlertid et godt spørgsmål, om forliget vil tilfredsstille politikernes krav og forventninger. For hvad har man egentlig forestillet sig skal ske, når nu politiets opklaringsprocent stiger? Tyven og bandemedlemmet skal vel retsforfølges? De pågældende skal vel ekspederes videre i retssystemet? Ellers er vi lige vidt!

Domstolene er som bekendt også i gang med at gennemføre en omfattende reform og som man måske husker fra Dommerforeningens årsmøde, vånder vi os voldsomt. Vi er ikke så synlige som politiet. Men som alle ved, ligger der meget store uekspederede sagsbunker ved byretterne, og sagsbehandlingstiden er stadig alt for lang, hvilket på det seneste også har givet anledning til kritik i medierne. Der udføres et kolossalt arbejde af alle ansatte ved Danmarks Domstole, men det kan ikke skjules, at der er mangel på erfarent kontorpersonale, således at dommerne i stedet for at udføre det, de er gode til og bliver betalt for, nemlig at dømme, i alt for stort omfang udfører HK-arbejde for at få enderne til at mødes. Ved flere byretter er det snarere regelen end undtagelsen, at dommeren går alene i retten og selv må varetage sekretær- og vagtmesterfunktionerne.

Politireformen og domstolsreformen må ses som et hele. Skal begge reformer blive en succes, er det derfor nødvendigt, at også domstolene tilføres øgede ressourcer. En forøgelse af kontorpersonalet ved domstolene i samme størrelsesorden, som den politiet nu har fået, ville være et første skridt på vejen. Ellers bliver domstolene en flaskehals på vejen fra pågribelse til afsoning.

Med venlig hilsen

Jørgen Lougart - - - - Mikael Sjöberg