Udvalg og arbejdsgrupper nedsat af Domstolsstyrelsen

Budgetudvalget

Mikael Sjöberg og Bjarne Christensen er medlemmer af Budgetudvalget.

Domsdatabase

Finn Morten Andersen, Kristian Pedersen, Henrik Engell Rhod og Elisabet Michelsen er medlemmer af projektgruppen om Domsdatabasen.

Elevudvalget

Linda Lauritsen er medlem af Elevudvalget.

Evalueringsrådet

Bent Carlsen er formand for og Mikael Sjöberg og Karin Bøgh Pedersen er medlemmer af Evalueringsrådet.

Hovedsamarbejdsudvalget

Mikael Sjöberg, Søren Axelsen, Bent Carlsen og Bjarne Christensen er medlemmer af Hovedsamarbejdsudvalget for Domstolene.

It-udvalget

Ole Høyer og Alex Elisiussen er medlemmer af Domstolenes it-udvalg.

Kompetenceudvalget

Bodil Ruberg, Karin Bøgh Pedersen og Olaf Tingleff er medlemmer af Kompetenceudvalget

Programstyregruppen

Bent Carlsen, Alex Elisiussen og Lone Bach Nielsen er medlemmer af Programstyregruppen for de juridiske fagsystemer.

Samarbejdsforum

I Domstolenes Samarbejdsforum er Mikael Sjöberg, Bent Carlsen, Bjarne Christensen og Margit Laub medlemmer.

Sikkerhed i retsbygninger

Søren Axelsen, Elisabet Michelsen og Kjeld Wiingaard er medlemmer af en arbejdsgruppe under Hovedsamarbejdsudvalget for Domstolene vedrørende sikkerhed i retsbygninger.

Skiftesager

Kirsten Mathiesen er medlem af en arbejdsgruppe om arbejdsbeskrivelse og statistik i skiftesager.

Statistik

Sanne Bager, Henrik Lind Jensen og Eva Skov er medlemmer af en arbejdsgruppe vedrørende statistik på civil- og straffesagsområdet.

Tekstudvalgene

Poul Holm, Knud Erik Schmidt og Søren Hafstrøm er medlem af Tekstudvalgene.