Interne udvalg

Etikudvalget

Udvalget  består af Sanne Bager, Anni Højmark, Ulla Ingerslev, John Larsen, Anne Rode, Christian Lundblad og r Ole Græsbøll Olesen (formand).

Europarådets Ministerkomite vedtog den 17. november 2010 rekommandation R (2010) 12 om dommeres uafhængighed, effektivitet og ansvar. I medfør af rekommandationens artikel 72 skal dommere i deres aktiviteter vejledes af etiske principper for professionel fremtræden. Disse principper skal ifølge artikel 73 nedfældes i etiske retningslinjer, som kan øge offentlighedens tillid til dommere og domstolene.

Det er bestyrelsens opfattelse, at et eventuelt initiativ til udarbejdelsen af sådanne etiske retningslinjer ikke bør komme fra Justitsministeriet eller Domstolsstyrelsen, men i givet fald bør komme fra dommerne selv. Bestyrelsen har derfor vedtaget at nedsætte et udvalg med henblik på at overveje, hvilke initiativer rekommandationen giver anledning til.

Hjemmeside

Ole Høyer redigerer Dommerforeningens hjemmeside.

Lønudvalg

Mikael Sjöberg, Poul Dahl Jensen, Ole Græsbøll Olesen, Lone Bach Nielsen og Karin Bøgh Pedersen udgør et forberedende udvalg under Dommerforeningens bestyrelse.

Understøttelsesfond

Mikael Sjöberg, Elisabet Michelsen og Lone Bach Nielsen udgør bestyrelsen i Dommerforeningens Understøttelsesfond.

Årsberetning

Lene Sigvardt og Elisabet Michelsen redigerer Dommerforeningens årsberetning.

Årsmøde

Årsmødeudvalget består af Lone Bach Nielsen, Lene Sigvardt, Mette Søgaard Vammen og Mikael Sjöberg.