Foreningen af Offentlige Anklagere

Foreningen af Offentlige Anklagere er en landsklub under Danmarks Økonom- og Juristforbund (DJØF). Foreningen organiserer hovedparten af juristerne i landets politikredse, Rigspolitiet og i den centrale anklagemyndighed. Formålet med foreningen er at varetage medlemmernes faglige interesser og at virke som talerør over for offentligheden i fagpolitiske spørgsmål.