Dommerudnævnelsesrådet

Dommerudnævnelsesrådet har til opgave at afgive indstilling til justitsministeren vedrørende besættelse af dommerstillinger.

Dommerudnævnelsesrådet er et uafhængigt råd, der organisatorisk hverken er tilknyttet Domstolsstyrelsen eller Justitsministeriet.