Dommerfuldmægtigforeningen

Dommerfuldmægtigforeningen er en forening af dommerfuldmægtige og retsassesorer ansat ved de danske domstole. Foreningen tæller 320 medlemmer og er stiftet i 1939 med det formål indenfor rammerne af Danmarks Jurist- og Økonomforbund (DJØF) at styrke sammenholdet mellem medlemmerne og at varetage deres interesser.