DJØF, Danmarks Jurist- og Økonomforbund

Danmarks Jurist- og Økonomforbund samler over 45.000 samfundsvidenskabelige og erhvervsøkonomiske studerende og kandidater fra det private og det offentlige område. Forbundets medlemmer arbejder bl.a. med jura, økonomi, forvaltning, forskning, undervisning, kommunikation og ledelse.