Danske Advokater

Danske Advokater blev dannet i begyndelsenn af 2008 som en konsekvens af Menneskerettighedsdomstolens kendelse om forbud mod pligtmæssigt medlemskab af en forening. Foreningen er de danske advokaters brancheforening og varetager advokatvirksomhedernes erhvervspolitiske og kommercielle interesser i forhold til omverdenen. En af hovedopgaverne er at repræsentere branchen i relation til samarbejdspartnere, som fx domstolene.