dommerforeningen arbejdsliv Dommerforeningen - sagen gives videre dommerforeningen arkivering 03 dommerforeningen arbejdsliv 02 dommerforeningen kapper 02 dommerforeningen_lovsamling

Voldgiftinstituttets udvalg om revision af voldgiftsloven

Justitsministeriet har ved mail af 26. juni 2017 (sagnr. 2017-4000-0362) anmodet Dommerforeningen om eventuelle bemærkninger til høring over redegørelse fra Voldgiftsinstituttets udvalg om revision af voldiftsloven.

Dommerforeningen er bekendt med Højesterets høringssvar, som man kan tilslutte sig.

Med venlig hilsen

Mikael Sjöberg