dommerforeningen på vej 02dommerforeningen retssaldommerforeningen lovtidendedommerforeningen kapperdommerforeningen arkiveringdommerforeningen bog

Vejledning om lovkvalitet

Dato: 16. august 2017

Justitsministeriet
Slotholmsgade 10
1216 København K

Justitsministeriet har ved mail af 5. juli 2017 (sagsnr.. 2016-7700-0140) anmodet Dommerforeningen om eventuelle bemærkninger til hørng over udkast til Vejledning om lovkvalitet.

I den anledning skal jeg meddele, at forslaget ikke giver Dommerforeningen anledning til at fremkomme med bemærkninger.

Med venlig hilsen

Mikael Sjöberg