dommerforeningen på vej 02dommerforeningen retssaldommerforeningen lovtidendedommerforeningen kapperdommerforeningen arkiveringdommerforeningen bog

Udkast til ændring af fiskeriloven

Dato: 16. august 2017

Miljø- og Fødevareministeriet
Nyropsgade 30
1780 København V

Miljø- og Fødevareministeriet har ved mail af 5. juli 2017 anmodet Dommerforeningen om eventuelle bemærkninger til høring over forslag til ændring af fiskeriloven vedrørende oplysning om den sidste tredjedel i erhvervsfiskeriselskaber.

I den anledning skal jeg meddele, at forslaget ikke giver Dommerforeningen anledning til at fremkomme med bemærkninger.

Med venlig hilsen

Mikael Sjöberg