dommerforeningen på vej 02dommerforeningen retssaldommerforeningen lovtidendedommerforeningen kapperdommerforeningen arkiveringdommerforeningen bog

Supplerende høring over tillæg til udkast til lov om frikommunenetværk

Dato: 24. marts 2017

Økonomi- og Indenrigsministeriet
Slotsholmsgade 10
1216 København K

Økonomi- og Indenrigsministeriet har ved mail af 13. marts 2017 (sagsnr. 2017-1265) anmodet Dommerforeningen om eventuelle bemærkninger til supplerende høring over tillæg til udkast til lov om frikommunenetværk.

I den anledning skal jeg meddele, at forslaget ikke giver Dommerforeningen anledning til at fremkomme med bemærkninger.

 

Med venlig hilsen

Mikael Sjöberg