dommerforeningen arbejdsliv Dommerforeningen - sagen gives videre dommerforeningen arkivering 03 dommerforeningen arbejdsliv 02 dommerforeningen kapper 02 dommerforeningen_lovsamling

Ro og orden på indkvarteringssteder af uledsagede mindreårige udlændinge

Udændinge- og Integrationsministeriet har ved mail af 11. juli 2017 (sagsnr. 2016-12986) anmodet Dommerforeningen om eventuelle bemærkninger til høring over udkast til bekendtgørelse om ro og orden på indkvarteringssteder og om anbringelse af uledsagede mindreårige udlændinge uden for indkvarteringsstederne.

I den anledning skal jeg meddele, at forslaget ikke giver Dommerforeningen anledning til at fremkomme med bemærkninger.

Med venlig hilsen

Mikael Sjöberg