dommerforeningen på vej 02dommerforeningen retssaldommerforeningen lovtidendedommerforeningen kapperdommerforeningen arkiveringdommerforeningen bog

Om øget brug af biometri

Dato: 27. februar 2017

Udlændinge- og Integrationsministeriet
Slotholmsgade 10
1216 København K

Udlændinge- og Integrationsministeriet har ved mail af 10. februar 2017 (sagsnr. 2016-14251) anmodet Dommerforeningen om eventuelle bemærkninger til høring over udkast til lov om ændring af udlændingeloven (Øget brug af biometri m.v.).

I den anledning skal jeg meddele, at forslaget ikke giver Dommerforeningen anledning til at fremkomme med bemærkninger.

 

Med venlig hilsen

Mikael Sjöberg