dommerforeningen arbejdsliv Dommerforeningen - sagen gives videre dommerforeningen arkivering 03 dommerforeningen arbejdsliv 02 dommerforeningen kapper 02 dommerforeningen_lovsamling

Om lovforslag nr. L 124 om valg på personlige stemmer og lovforslag nr. L 125 om prioriteret sideordnet opstilling

Økonomi- og Indenrigsministeriet har ved mail af 31. marts 2017 (sagsnr. 2016-9599) anmodet Dommerforeningen om eventuelle bemærkninger til høring over forslag til lov om ændring af lov om valg til Folketinget (lovforslag nr. L 124 om valg på personlige stemmer og lovforslag nr. L 125 om prioriteret sideordnet opstilling).

I den anledning skal jeg meddele, at forslaget ikke giver Dommerforeningen anledning til at fremkomme med bemærkninger.

 

Med venlig hilsen

Mikael Sjöberg