dommerforeningen på vej 02dommerforeningen retssaldommerforeningen lovtidendedommerforeningen kapperdommerforeningen arkiveringdommerforeningen bog

Om gebyr for underretninger om udlægsforretninger

Dato: 16. august 2017

Økonomi- og Indenrigsministeriet
Slotholmsgade 10
1216 København K

Økonomi- og Indenrigsministeriet har ved mail af 3. juli 2017 (sagsnr. 2017-324) anmodet Dommerforeningen om eventuelle bemærkninger til høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om gebyrer og og morarenter vedrørende visse ydelser, der opkræves af regioner og kommuner og inddeives af restanceinddrivelsesmyndigheden, og skattekontrolloven (Gebyr for underretninger om udlægsforretninger).

I den anledning skal jeg meddele, at forslaget ikke giver Dommerforeningen anledning til at fremkomme med bemærkninger.

Med venlig hilsen

Mikael Sjöberg