dommerforeningen på vej 02dommerforeningen retssaldommerforeningen lovtidendedommerforeningen kapperdommerforeningen arkiveringdommerforeningen bog

Om bekendtgørelser med hjemmel i lov om psykologer m.v

Dato: 21. april 2017

Børne- Socialministeriet
Holmens Kanal 22
1060 København

Børne- og Socialministeriet har ved mail af 7. april 2017 (sagsnr. 2016-1465) anmodet Dommerforeningen om eventuelle bemærkninger til høring over udkast til bekendtgørelser med hjemmel i lov om psykologer m.v.

 

I den anledning skal jeg meddele, at forslaget ikke giver Dommerforeningen anledning til at fremkomme med bemærkninger.

 

Med venlig hilsen

Mikael Sjöberg