dommerforeningen arbejdsliv Dommerforeningen - sagen gives videre dommerforeningen arkivering 03 dommerforeningen arbejdsliv 02 dommerforeningen kapper 02 dommerforeningen_lovsamling

Om bekendtgørelse om lovvalg mv. ved krisehåndtering af penge- og realkreditinstitutter samt fondsmæglerselskaber I.

Finanstilsynet har ved mail af 31. januar 2017 (sagsnr. 2016122-0035) anmodet Dommerforeningen om eventuelle bemærkninger til høring over bekendtgørelse om lovvalg mv. ved krisehåndtering af penge- og realkreditinstitutter samt fondsmæglerselskaber I.

I den anledning skal jeg meddele, at forslaget ikke giver Dommerforeningen anledning til at fremkomme med bemærkninger. 

 

Med venlig hilsen

Mikael Sjöberg