dommerforeningen på vej 02dommerforeningen retssaldommerforeningen lovtidendedommerforeningen kapperdommerforeningen arkiveringdommerforeningen bog

Om bekendtgørelse om bidrag til Garantifonden for skadesforsikringsselskaber

Dato: 21. april 2017

Finanstilsynet
Århusgade 110
2100 København Ø

Finanstilsynet har ved mail af 3. april 2017 (sagsnr. 162-0002) anmodet Dommerforeningen om eventuelle bemærkninger til høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om bidrag til Garantifonden for skadesforsikringsselskaber.

I den anledning skal jeg meddele, at forslaget ikke giver Dommerforeningen anledning til at fremkomme med bemærkninger.

 

Med venlig hilsen

Mikael Sjöberg