dommerforeningen arbejdsliv Dommerforeningen - sagen gives videre dommerforeningen arkivering 03 dommerforeningen arbejdsliv 02 dommerforeningen kapper 02 dommerforeningen_lovsamling

Om bekendtgørelse om anmeldelse og registrering af udbydere af tjenesteydelser til virksomheder.

Erhvervsstyrelsen har ved mail af 11. april 2017 (sagsnr. 2017-3157) anmodet Dommerforeningen om eventuelle bemærkninger til høring over udkast til bekendtgørelse om anmeldelse og registrering af udbydere af tjenesteydelser til virksomheder.

I den anledning skal jeg meddele, at forslaget ikke giver Dommerforeningen anledning til at fremkomme med bemærkninger.

 

Med venlig hilsen

Mikael Sjöberg