dommerforeningen på vej 02dommerforeningen retssaldommerforeningen lovtidendedommerforeningen kapperdommerforeningen arkiveringdommerforeningen bog

Om behandling af personoplysninger i Politiets Efterforskningsstøttedatabase

Dato: 16. august 2017

Justitsministeriet
Slotholmsgade 10
1216 Købehavn K

Justitsministeriet har ved mail af 14. juli 2017 (sagsnr. 2017-100-0154) anmodet Dommerforeningen om eventuelle bemærkninger til høring over udkast til nyudstedelse af bekendtgørelse om behandling af personoplysninger i Politiets Efterforskningsstøttedatabase (PED).

I den anledning skal jeg meddele, at forslaget ikke giver Dommerforeningen anledning til at fremkomme med bemærkninger.

Med venlig hilsen

Mikael Sjöberg