dommerforeningen på vej 02dommerforeningen retssaldommerforeningen lovtidendedommerforeningen kapperdommerforeningen arkiveringdommerforeningen bog

Om ændring af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber og lov om forsikringsformidling

Dato: 10. februar 2017

Finanstilsynet
Århusgade 110
2100 København Ø

Finanstilsynet har ved mail af 27 januar 2017 (sagsnr. 1911-0082) anmodet Dommerforeningen om eventuelle bemærkninger til høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber og lov om forsikringsformidling (Mulighed for skadesforsikringsselskaber i EU/EØS at tilslutte sig Garantifonden for skadesforsikringsselskaber og nye informationsforpligtelser for forsikringsagenter m.fl. ved markedsføring og salg af skadesforsikringsaftaler)

I den anledning skal jeg meddele, at forslaget ikke giver Dommerforeningen anledning til at fremkomme med bemærkninger.

 

Med venlig hilsen

Mikael Sjöberg