dommerforeningen på vej 02dommerforeningen retssaldommerforeningen lovtidendedommerforeningen kapperdommerforeningen arkiveringdommerforeningen bog

Om ændring af lånegrænse for fritidshuse

Dato: 27. februar 2017

Finanstilsynet
Århusgade 110
2100 København Ø

Finanstilsynet har ved mail af 9. februar 2017 (sagsnr. 1911-0013) anmodet Dommerforeningen om eventuelle bemærkninger til høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. og lov om finansiel virksomhed (Ændring af lånegrænse for fritidshuse).

I den anledning skal jeg meddele, at forslaget ikke giver Dommerforeningen anledning til at fremkomme med bemærkninger.

 

Med venlig hilsen 

Mikael Sjöberg