dommerforeningen på vej 02dommerforeningen retssaldommerforeningen lovtidendedommerforeningen kapperdommerforeningen arkiveringdommerforeningen bog

Øget åbenhed om den private økonomiske støtte til politiske partier m

Dato: 24. marts 2017

Økonomi- og Indenrigsministeriet
Slotsholmsgade 10
1216 København

Økonomi- og Indenrigsministeriet har ved mail af 3. februar 2017 (sagsnr.2014-19781) anmodet Dommerforeningen om eventuelle bemærkninger til høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om private bidrag til politiske partier og offentliggørelse af politiske partiers regnskaber og lov om økonomisk støtte til politiske partier m.v. (Øget åbenhed om den private økonomiske støtte til politiske partier m.v.)

I den anledning skal jeg meddele, at forslaget ikke giver Dommerforeningen anledning til at fremkomme med bemærkninger.

 

Med venlig hilsen

Mikael Sjöberg