dommerforeningen arbejdsliv Dommerforeningen - sagen gives videre dommerforeningen arkivering 03 dommerforeningen arbejdsliv 02 dommerforeningen kapper 02 dommerforeningen_lovsamling

Lovevaluering af retsplejelovens § 51 a og § 51 e om deltidsansættelse og tilkaldeordning for dommere

Justitsministeriet har ved mail af 22. juni 2017 (sagsnr. 2017-4000-0360) anmodet Dommerforeningen om eventuelle bemærkninger til høring over lovevaluering af retsplejelovens § 51 a og § 51 e om deltidsansættelse og tilkaldeordning for dommere

Dommerforeningen er bekendt med Domstolsstyrelsens høringssvar, som man for så vidt angår tilkaldeordningen af pensionerede dommere kan tilslutte sig.

Det er imidlertid et spørgsmål, om deltidsordningen for dommere har opnået det forventede eller ønskede omfang, forstået således, at kolleger, der ellers ville gå på pension før det 70. år i stedet vælger at fortsætte på deltid i en kortere eller længere periode. Det er meget få, der har benyttet sig af ordningen, og det er Dommerforeningens opfattelse, af en årsag hertil kunne være, at flere dommere undlader at søge deltidsordningen eller afstår herfra, idet det økonomisk ikke kan svare sig.

Med venlig hilsen

Mikael Sjöberg