dommerforeningen arbejdsliv Dommerforeningen - sagen gives videre dommerforeningen arkivering 03 dommerforeningen arbejdsliv 02 dommerforeningen kapper 02 dommerforeningen_lovsamling

Høring over udkast til vejledning om retssikkerhed og administration på det sociale område

Børne- og Socialministeriet har ved mail af 6. februar 2017 (sagsnr. 2015-6750) anmodet Dommerforeningen om eventuelle bemærkninger til høring over udkast til vejledning om retssikkerhed og administration på det sociale område

I den anledning skal jeg meddele, at forslaget ikke giver Dommerforeningen anledning til at fremkomme med bemærkninger.

 

Med venlig hilsen

Mikael Sjöberg