dommerforeningen på vej 02dommerforeningen retssaldommerforeningen lovtidendedommerforeningen kapperdommerforeningen arkiveringdommerforeningen bog

Høring over udkast til vejledning om retssikkerhed og administration på det sociale område

Dato: 10. februar 2017

Børne- og Socialministeriet
Holmens Kanal 22
1060 København

Børne- og Socialministeriet har ved mail af 6. februar 2017 (sagsnr. 2015-6750) anmodet Dommerforeningen om eventuelle bemærkninger til høring over udkast til vejledning om retssikkerhed og administration på det sociale område

I den anledning skal jeg meddele, at forslaget ikke giver Dommerforeningen anledning til at fremkomme med bemærkninger.

 

Med venlig hilsen

Mikael Sjöberg