dommerforeningen arbejdsliv Dommerforeningen - sagen gives videre dommerforeningen arkivering 03 dommerforeningen arbejdsliv 02 dommerforeningen kapper 02 dommerforeningen_lovsamling

Høring over udkast til lov om frikommunenetværk

Økonomi- og Indenrigsministeriet har ved mail af 24. februar 2017 (sagsnr.2016-1541) anmodet Dommerforeningen om eventuelle bemærkninger til høring over udkast til lov om frikommunenetværk.

I den anledning skal jeg meddele, at forslaget ikke giver Dommerforeningen anledning til at fremkomme med bemærkninger.

 

Med venlig hilsen

Mikael Sjöberg