dommerforeningen på vej 02dommerforeningen retssaldommerforeningen lovtidendedommerforeningen kapperdommerforeningen arkiveringdommerforeningen bog

Høring over udkast til lov om ændring af udlændingeloven (Ændring som følge af forordning om den europæiske grænse- og kystvagt m.v.).

Dato: 10. februar 2017

Udlændinge- og Integrationsministeriet
Slotholmsgade 10
1012 København K

Udlændinge- og Integrationsministeriet har ved mail af 30. januar 2017 (sagsnr. 2016-14107) anmodet Dommerforeningen om eventuelle bemærkninger til høring over udkast til lov om ændring af udlændingeloven (Ændring som følge af forordning om den europæiske grænse- og kystvagt m.v.).

I den anledning skal jeg meddele, at forslaget ikke giver Dommerforeningen anledning til at fremkomme med bemærkninger.

 

Med venlig hilsen 

Mikael Sjöberg