dommerforeningen på vej 02dommerforeningen retssaldommerforeningen lovtidendedommerforeningen kapperdommerforeningen arkiveringdommerforeningen bog

Høring over udkast til forslag til lov om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile (tvangsbehandlingsloven)

Dato: 10. februar 2017

Sundheds- og Ældreministeriet
Holbergsgade 6
1057 København K

Sundheds- og ældreministeriet har ved mail af 19. januar 2017 (sagsnr. 1601180) anmodet Dommerforeningen om eventuelle bemærkninger til høring over udkast til forslag til lov om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile (tvangsbehandlingsloven)

I den anledning skal jeg meddele, at forslaget ikke giver Dommerforeningen anledning til at fremkomme med bemærkninger.

 

Med venlig hilsen

Mikael Sjöberg