dommerforeningen på vej 02dommerforeningen retssaldommerforeningen lovtidendedommerforeningen kapperdommerforeningen arkiveringdommerforeningen bog

Høring over udkast til forslag til lov om ændring af udlændingeloven (Skærpelse af reglerne om tidsubegrænset opholdstilladelse

Dato: 10. februar 2017

Udlændinge- og Integrationsmisteriet
Slotsholmsgade 10
1216 København K

Udlændinge- og Integrationsministeriet har ved mail af 13 januar 2017 (sagsnr. 2016-15316) anmodet Dommerforeningen om eventuelle bemærkninger til høring over udkast til forslag til lov om ændring af udlændingeloven (Skærpelse af reglerne om tidsubegrænset opholdstilladelse)

I den anledning skal jeg meddele, at forslaget ikke giver Dommerforeningen anledning til at fremkomme med bemærkninger.

 

Med venlig hilsen

Mikael Sjöberg