dommerforeningen på vej 02dommerforeningen retssaldommerforeningen lovtidendedommerforeningen kapperdommerforeningen arkiveringdommerforeningen bog

Høring over udkast til bekendtgørelser vedr. registrering af reelle ejere

Dato: 24. marts 2017

Erhvervsstyrelsen
Langelinie Allé 17
2100 København Ø

Erhvervsstyrelsen har ved mail af 31. marts 2017 (sagsnr.) anmodet Dommerforeningen om eventuelle bemærkninger til høring over udkast til bekendtgørelser vedr. registrering af reelle ejere.

I den anledning skal jeg meddele, at forslaget ikke giver Dommerforeningen anledning til at fremkomme med bemærkninger.

 

Med venlig hilsen

Mikael Sjöberg