dommerforeningen arbejdsliv Dommerforeningen - sagen gives videre dommerforeningen arkivering 03 dommerforeningen arbejdsliv 02 dommerforeningen kapper 02 dommerforeningen_lovsamling

Høring over udkast til bekendtgørelser vedr. registrering af reelle ejere

Erhvervsstyrelsen har ved mail af 31. marts 2017 (sagsnr.) anmodet Dommerforeningen om eventuelle bemærkninger til høring over udkast til bekendtgørelser vedr. registrering af reelle ejere.

I den anledning skal jeg meddele, at forslaget ikke giver Dommerforeningen anledning til at fremkomme med bemærkninger.

 

Med venlig hilsen

Mikael Sjöberg