dommerforeningen på vej 02dommerforeningen retssaldommerforeningen lovtidendedommerforeningen kapperdommerforeningen arkiveringdommerforeningen bog

Høring over udkast til bekendtgørelse om forkyndelse af processuelle meddelelser i Grønland.

Dato: 24. marts 2017

Justitsministeriet
Slotsholmsgade 10
1216 København K

Justitsministeriet har ved mail af 22. februar 2017 (sagsnr.2017-40-0154) anmodet Dommerforeningen om eventuelle bemærkninger til høring over udkast til bekendtgørelse om forkyndelse af processuelle meddelelser i Grønland.

I den anledning skal jeg meddele, at forslaget ikke giver Dommerforeningen anledning til at fremkomme med bemærkninger.

 

Med venlig hilsen

Mikael Sjöberg