dommerforeningen på vej 02dommerforeningen retssaldommerforeningen lovtidendedommerforeningen kapperdommerforeningen arkiveringdommerforeningen bog

høring over Europa-Kommissionens forslag til forordning om gensidig anerkendelse af afgørelser om indefrysning og konfiskation

Dato: 24. marts 2017

Justitsministeriet
Slotsholmsgade 10
1216 København K

Justitsministeriet har ved mail af 2. marts 2017 (sagsnr.2016-304-0225) anmodet Dommerforeningen om eventuelle bemærkninger til høring over Europa-Kommissionens forslag til forordning om gensidig anerkendelse af afgørelser om indefrysning og konfiskation.

I den anledning skal jeg meddele, at forslaget ikke giver Dommerforeningen anledning til at fremkomme med bemærkninger.

 

Med venlig hilsen

Mikael Sjöberg