dommerforeningen arbejdsliv Dommerforeningen - sagen gives videre dommerforeningen arkivering 03 dommerforeningen arbejdsliv 02 dommerforeningen kapper 02 dommerforeningen_lovsamling

høring over Europa-Kommissionens forslag til forordning om gensidig anerkendelse af afgørelser om indefrysning og konfiskation

Justitsministeriet har ved mail af 2. marts 2017 (sagsnr.2016-304-0225) anmodet Dommerforeningen om eventuelle bemærkninger til høring over Europa-Kommissionens forslag til forordning om gensidig anerkendelse af afgørelser om indefrysning og konfiskation.

I den anledning skal jeg meddele, at forslaget ikke giver Dommerforeningen anledning til at fremkomme med bemærkninger.

 

Med venlig hilsen

Mikael Sjöberg