dommerforeningen på vej 02dommerforeningen retssaldommerforeningen lovtidendedommerforeningen kapperdommerforeningen arkiveringdommerforeningen bog

Høring om ro og orden på indkvarteringssteder for uledsagede mindreårige udlændinge

Dato: 16. august 2017

Udlændinge- og Integrationsministeriet
Slotholmsgade 10
1216 København K

Udlændinge- og Integrationsministeriet har ved mail af 11. juli 2017 (sagsnr. 2016-12986) anmodet Dommerforeningen om eventuelle bemærkninger til høring over udkast til bekendtgørelse om ro og orden på indkvarteringssteder og om anbringelse af uledsagede mindreårige udlændinge uden for indkvarteringsstederne.

I den anledning skal jeg meddele, at forslaget ikke giver Dommerforeningen anledning til at fremkomme med bemærkninger.

Med venlig hilsen

Mikael Sjöberg