dommerforeningen arbejdsliv Dommerforeningen - sagen gives videre dommerforeningen arkivering 03 dommerforeningen arbejdsliv 02 dommerforeningen kapper 02 dommerforeningen_lovsamling

hævelse af regler om gyldighedstid for kørekort til ældre

Transport-, Bygnings og Boligministeriet har ved mail af 3. marts 2017 (sagsnr.2017-118) anmodet Dommerforeningen om eventuelle bemærkninger til høring over udkast til forslag til lov om ændring af færdselsloven (Ophævelse af regler om gyldighedstid for kørekort til ældre).

I den anledning skal jeg meddele, at forslaget ikke giver Dommerforeningen anledning til at fremkomme med bemærkninger.

 

Med venlig hilsen

Mikael Sjöberg