dommerforeningen på vej 02dommerforeningen retssaldommerforeningen lovtidendedommerforeningen kapperdommerforeningen arkiveringdommerforeningen bog

hævelse af regler om gyldighedstid for kørekort til ældre

Dato: 24. marts 2017

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
Frederiksholms Kanal 27 F
1220 København K

Transport-, Bygnings og Boligministeriet har ved mail af 3. marts 2017 (sagsnr.2017-118) anmodet Dommerforeningen om eventuelle bemærkninger til høring over udkast til forslag til lov om ændring af færdselsloven (Ophævelse af regler om gyldighedstid for kørekort til ældre).

I den anledning skal jeg meddele, at forslaget ikke giver Dommerforeningen anledning til at fremkomme med bemærkninger.

 

Med venlig hilsen

Mikael Sjöberg