dommerforeningen på vej 02dommerforeningen retssaldommerforeningen lovtidendedommerforeningen kapperdommerforeningen arkiveringdommerforeningen bog

Forsvarets Efterretningstjenestes adgang til passageroplysninger

Dato: 16. august 2017

Forsvarsministeriet
Holmens Kanal 42
1060 København K

Forsvarsministeriet har ved mail af 12. juli 2017 (sagsnr. 2017/004353) anmodet Dommerforeningen om eventuelle bemærkninger til høring over udkast til bekendtgørelse om Forsvarets Efterretningstjenestes adgang til passageroplysninger (PNR-oplysninger).

I den anledning skal jeg meddele, at forslaget ikke giver Dommerforeningen anledning til at fremkomme med bemærkninger.

Med venlig hilsen

Mikael Sjöberg