dommerforeningen arbejdsliv Dommerforeningen - sagen gives videre dommerforeningen arkivering 03 dommerforeningen arbejdsliv 02 dommerforeningen kapper 02 dommerforeningen_lovsamling

Bekendtgørelse om varetægtsfængsling i forlænke i indkvarteringsstedet

Udlændinge- og Integrationsministeriet har ved mail af 19. juli 2017 (sagsnr. 2017-10650) anmodet Dommerforeningen om eventuelle bemærkninger til høring over udkast til bekendtgørelse om anbringelse på bopælen i kndkvarteringsstedet under intensiv overvågning og kontrol (bekendtgørelse om varetægtsfængsling i fodlænke i indkvarteringsstedet).

I den anledning skal jeg meddele, at forslaget ikke giver Dommerforeningen anledning til at fremomme med bemærkninger.

Med venlig hilsen

Mikael Sjöberg