dommerforeningen arbejdsliv Dommerforeningen - sagen gives videre dommerforeningen arkivering 03 dommerforeningen arbejdsliv 02 dommerforeningen kapper 02 dommerforeningen_lovsamling

Bekendtgørelse om udstedelse af legitimationskort

Økonomi- og Indenrigsministeriet har ved mail af 7. maj 2017 (sagsnr. 2016-2453)anmodet Dommerforeningen om eventuelle bemærkninger til høring over udkast til bekendtgørelse om udstedelse af legimitationskort.

I den anledning skal jeg meddele, at forslaget ikke giver Dommerforeningen anledning til at fremkomme med bemærkninger.

Med venlig hilsen

Mikael Sjöberg