dommerforeningen arbejdsliv Dommerforeningen - sagen gives videre dommerforeningen arkivering 03 dommerforeningen arbejdsliv 02 dommerforeningen kapper 02 dommerforeningen_lovsamling

Bekendtgørelse om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten mv.

Børne- og Socialministeriet har ved mail af 16. maj 2017 anmodet Dommerforeningen om eventuelle bemærkninger til høring over bekendtgørelse om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne samt om særlige sikkerhedsforanstaltninger for voksne og modtagepligt i bofomrer efter lov om social servie.

I den anledning skal jeg meddele, at forslaget ikke giver Dommerforeningen anledning til at fremkomme med bemærkninger.

 

Med venlig hilsen

Mikael Sjöberg