dommerforeningen på vej 02dommerforeningen retssaldommerforeningen lovtidendedommerforeningen kapperdommerforeningen arkiveringdommerforeningen bog

Ændring af lov om frikommunenetværk

Dato: 16. august 2017

Økonomi- og Indenrigsministeriet
Slotholmsgade 10
1216 København K

Økonomi- og Indenrigsministeriet har ved mail af 4. juli 2017 (sagsnr. 2017-2872) anmodet Dommerforeningen om eventuelle bemærkninger til høring over udkast til lov om ændring af lov om frikommunenetværk.

I den anledning skal jeg meddele, at forslaget ikke giver Dommerforeningen anledning til at fremkomme med bemærkninger.

Med venlig hilsen

Mikael Sjöberg