dommerforeningen på vej 02dommerforeningen retssaldommerforeningen lovtidendedommerforeningen kapperdommerforeningen arkiveringdommerforeningen bog

Ændring af Det Centrale Virksomhedsregister mv.

Dato: 16. august 2017

Erhvervsstyrelsen
Dahlerups Pakhus
Langelinie Alle 17
2100 København Ø

Erhvervsstyrelsen har ved mail af 10. juli 2017 anmodet Dommerforeningen om eventuelle bemærkninger til høring vedrørende udkast til forslag til lov om ændring af Det Centrale Virksomhedsregister og forskellige love.

I den anledning skal jeg meddele, at forslaget ikke giver anledning til at fremkomme med bemærkninger.

Med venlig hilsen

Mikael Sjöberg