dommerforeningen på vej 02dommerforeningen retssaldommerforeningen lovtidendedommerforeningen kapperdommerforeningen arkiveringdommerforeningen bog

Ændring af bekendtgørelse om finansielle virksomheders pligt til at offentliggøre Finanstilsynets vurdering

Dato: 31. maj 2017

Finanstilsynet
Århusgade 110
2100 København Ø

Finanstilsynet har ved mail af 26. maj 2017 anmodet Dommerforeningen om eventuelle bemærkninger til høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om finansielle virksomheders m.v. pligt til at offentliggøre Finanstilsynets vurdering af virksomheden m.v. (Offentliggørelsesbekendtgørelsen).

I den anledning skal jeg meddele, at forslaget ikke giver Dommerforeningen anledning ti lat fremkomme med bemærkninger.

 

Med venlig hilsen

Mikael Sjöberg