dommerforeningen arbejdsliv Dommerforeningen - sagen gives videre dommerforeningen arkivering 03 dommerforeningen arbejdsliv 02 dommerforeningen kapper 02 dommerforeningen_lovsamling

Om ændring af lov om leje af erhvervslokaler m.v.

Justitsministeriet har ved brev af 8. september 2014 (Sagsnr. 2014-1615) anmodet Dommerforeningen om eventuelle bemærkninger til høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om leje af erhvervslokaler m.v.(Fremme af energirenovering i erhvervslejemål).

I den anledning skal jeg meddele, at forslaget ikke giver Dommerforeningen anledning til at fremkomme med bemærkninger.

Med venlig hilsen

 

Mikael Sjöberg