Om betænkning 1529/2012 om PET og FET.

Ved skrivelse af 24. februar 2012 har Justitsministeriet og Forsvarsministeriet anmodet
dommerforeningen om en udtalelse om betænkning 1529/2012 om PET og FET.

I den anledning skal man meddele, at betænkningen ikke giver Dommerforeningen anledning
til bemærkninger.
Der henvises til  sagsnr. 2012-7650-0003.

Med venlig hilsen

Mikael Sjöberg